22 de maig 2015

L'URBANITZACIÓ DE LA GOLETA I L'ESPAI PER AL PASSEIG MARITIM


Com es pot comprovar al plànol del alçament topogràfic que consta en el departament d'urbanisme de l'Ajuntament, Les edificacions guarden perfectament les distancies legals respecte a la LMT (linina marítim terrestre)  signada per Costes. Per tant quan el ministeri vulga pot realitzar el passeig marítim. Es la seua competència.