08 d’agost 2018

Visca la República !! encara que hi haurà que pagar 500€
El jutjat de lo contenciós-administratiu ha condemnat a l’Ajuntament de Tavernes  per penjar al balcó l’emblema tricolor de la república. No ens condemna per utilitzar la bandera republicana, si no per penjar-la en un edifici públic. Ens sembla una sentencia sense massa sentit i no som partidaris de presentar un recurs, perquè el recurs ens costaria més que la multa de 500€ de la sentència.

El que ens ha fet riure per no plorar es que el PP local demana que la multa la paguem els tres partits que a proposta d’EUPV junt a PSOE i Compromís vàrem aprovar en el ple penjar la tricolor. Els d’EUPV estem disposats apagar els 500€, si els del PP paguen de la seua butxaca tots els despropòsits que li han costat a l’Ajuntament de Tavernes una fortuna, començant per les indemnitzacions al agent urbanitzador del sector 14, el de l’estació, de vora 30.000€. També caldria que pagaren el que ens va costar el rescat i gestió del aparcament del passeig, la piscina coberta...

Es necessita tindre morro per a que el partit dels corruptes, els que han finançat les campanyes electorals, (estan condemnats) a base de robar els diners públics, per no enumerar tots els casos judicials que tenen en marxa, ens demanem que paguem 500€ per commemorar la data de la República. 

Visca la República !!

04 de juliol 2018

AMB L'ÚNICA OPOSSICIÓ D'EUPV-AC, TENIM NOU CONTRACTE PER A LA RECOLLIDA DE FEM I NETEJA VIARIA


TENIM NOU CONTRACTE  PER A LA RECOLLIDA DE FEM I NETEJA VIARIA AMB L'ÚNICA OPOSSICIÓ D'EUPV-AC

El nostre regidor ha estat en contra de tornar a contractar una concessió a una empresa privada per aquestos motius:

  • ·     És una solució més cara per al contribuent, al cost reial cal afegir el benefici de l’empresa i l’IVA.
  • ·        No coneguem a cap Ajuntament content amb la gestió de la concessionària
  • ·     Els serveis públics han de ser gestionats pels Ajuntaments, que posen el bon servei per damunt dels beneficis. No serà per falta de gent que ho gestione, tenint compte de l’exagerada quantitat de regidors que tenen sou.


Hi ha una altra qüestió que ens té mosquejats: El cost mitjà dels darrers 13 anys on la concessió ha estat gestionada per FCC ha estat en 1.407.993€. La nova contracta cobrarà 1.256.262€. es a dir 234.410€ menys a l’any. 

Cal tenir compte que totes les ofertes estaven al voltant d’eixe preu, en concret la concessionària en actiu va oferir 1.336.080€. Per tant sembla correcta l’adjudicació a la nova contracta.

Però això ens porta a pensar la contracta feta pel PP a FCC estava unflada (que porta a la sospita que algú posava la mà) 

Es precís que la comissió de contractació encete un procés d’auditoria d’eixa concessió i aclarim el que va passar amb la mateixa.

Un altra qüestió, com va explicar el nostre regidor al ple de dilluns, és el perjudici creat per l’incapacitat de l’equip de govern de Compromís pel retràs de tres anys de prorrogues il·legals del contracte de FCC, que tenint en compte la diferència de cost ha suposat 444.694,2 € més del que tocava si hagueren contractat en plaç.

09 de març 2018

CAL LLEGIR LA REALITAT DEL RESULTAT DEL PRESSUPOST DE 2017


El senyor Alcalde ha presumit d'un romanent de tresoreria important: 2.363.745,79 €
Però del que no ha fet menció és d'altres xifres importants que figuren a la liquidació del pressupost de 2017, com són:
Els diners pendents de cobrament que pugen a  6.089.383,58.
Saldos de dubtós cobrament (com tots els anys) 2.935.762,41€, que són deutes de més de 5 anys o d'empreses que han fet fallida.
En resum: Ací paga qui vol. O qui pot ¡¡

19 de febrer 2018

ES URGENT ACTUAR EN L'ENTRADA DEL CAMI DE LA DULA


En eixe tram hi ha un tràfec cada dia més intens, tant de entrada com de eixida perquè es l’única comunicació que tenim en la part alta del poble.
L’equip de govern diu que ha dirigit les actuacions fent cas al que la gent demana. No ens sembla malament, però les actuacions generals deuen ser preferents.
Eixe tram, a més a més de cotxes, te un tràfec exagerat de bicicletes i de personal que camina cap al racó de Joana i el polígon. Hem vist a gent amb risc d’atropell per entrada de vehicles des-de la redona direcció al cementeri.

Demanem al regidor d’obres que programe una ràpida solució. No cal perdre temps en contractar el projecte. Al departament d’urbanisme hi ha un projecte de TYPSA del any 2000.


07 de febrer 2018

EUPV-AC PRESENTA UNA MOCIÓ DEFENSANT EL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS AL PLE DE FEBRER


El Sistema Públic de Pensions constitueix la política pública amb major capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats (el 46%).


Les polítiques neoliberals dutes a terme per els diferents governs i en la actualitat el govern  del PP representen una seriosa amenaça per al sistema públic de pensions. Amb les seues polítiques d’ocupació el Govern de Rajoy ha posat en perill la sostenibilitat econòmica de les pensions. Amb aquestes polítiques el PP està preparant el camí per als Fons de Pensions privats, en detriment del Sistema Públic de Seguretat Social. El principal objectiu es per tant la privatització de les pensions.

El PP està laminant el Sistema Públic de Pensions sotmetent a un espoli permanent al Fons de Reserva de la Seguretat Social.

El dèficit ha sigut compensat per retirades massives del Fons de Reserva que, de comptar amb 66.815 milions d’euros a finals del 2011, se situa, actualment, en 8.095 milions d’euros, i que si no s’ha esgotat totalment ha sigut com a conseqüència del préstec de 10.192 milions d’euros de l'Estat a la Seguretat Social contingut en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de 2017. A això cal afegir les quantitats retirades del Fons de Mútues, per import de 8.621 milions d’euros en aquestos anys. En definitiva, s’han necessitat fons per import de 93.251 milions d’euros addicionals a les cotitzacions per a poder fer front al pagament de les pensions en el període 2012 - 2017. L’any 2018 ha començat en la mateixa línia i el PP, en compte de plantejar mesures serioses en el marc del Pacte de Toledo i el Diàleg Social, ha decidit continuar endeutant a la Seguretat Social amb un crèdit de 15.000 milions d’euros.

Considerem que el dret a les pensions i l’accés al Sistema de Seguretat Social ha de considerar-se un dret constitucional i ser incorporat com a tal en la reforma de la Carta Magna que proposem.

Plantegem mesures destinades a garantir el futur del Sistema Públic de Pensions: recuperant el Pacte de Toledo i el diàleg social; aprovant un nou Estatut dels Treballadors que promoga drets laboral i ocupació de qualitat; i establint una font complementària de finançament de les pensions a càrrec dels PGE, com en la majoria dels països del nostre entorn.
El sistema de seguretat social es un sistema de solidaritat ,el que pagues es per a tots. 


Per tot això, elS Grups Municipals d’EUPV-AC, Compromís i Socialista aproven els  següents punts:

       1.         Tornar al consens de 2011 derogant tots els canvis legals introduïts al llarg de la legislatura 2011-2015: la regulació de la jubilació anticipada del RDL 5/2013 i, de forma íntegra, la Llei 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l’Índex de Revaloració del Sistema de Pensions de la Seguretat Social.

       2.         Garantir el poder adquisitiu de les pensions, recuperant l’actualització de les mateixes conforme al IPC.

       3.         Eliminar el factor de sostenibilitat establert pel PP en la Llei 23/2013, que reduirà les pensions de jubilació en funció de l’esperança de vida de la cohort corresponent a partir de l'1 de gener del 2019.

       4.         Racionalitzar les despeses del sistema, desplaçant als Pressupostos Generals de l'Estat 2018 aquells que no corresponen a prestacions, com les següents despeses entre altres:

a)    Les mesures de foment de l’ocupació (reduccions de quotes, tarifes planes, etc). Si es considera necessari mantindre alguna, hauria de ser per la via de bonificacions i a càrrec dels PGE.

b)   Les despeses de gestió de les entitats Administratives de la Seguretat Social, igual que es fa amb la resta d’organismes públics.

       5.         Incrementar els ingressos del sistema:

a)   Complementant el finançament de la Seguretat Social, entre altres mesures, amb ingressos procedents d’impostos destinats anualment a completar els ingressos per cotitzacions fins que estos es tornen a equilibrar dins del sistema, com per exemple nous impostos extraordinaris a la banca i a les transaccions financeres. Pensem que si tota la societat espanyola ha contribuït al rescat de les entitats financeres, este impost ha de servir per a contribuir al rescat del sistema públic de pensions.

b)   Intensificant la lluita contra l’ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social.

       6.         Millorar la naturalesa protectora del sistema modernitzant la gestió del Fons de Reserva a través d’una millora de la seua regulació, recuperant l’establiment de límits a la disposició de fons amb caràcter anual.

       7.         Adoptar mesures específiques per a anar eliminant progressivament la bretxa pròxima al 40% existent entre la quantia de les pensions dels homes i de les dones (dèficit de gènere):

a)   Aprovació d’una Llei d'Igualtat Laboral a fi d’eliminar la bretxa salarial, i per tant de cotitzacions, que acaba derivant en pensions més baixes.

b)   Recuperar la iniciativa legislativa socialista, inclosa en la Llei 27/2011 d’incrementar la pensió de viudetat per a majors de 65 anys que no reben una altra pensió pública fins a aconseguir el 60% de la base reguladora, mesura que afecta de manera majoritària a les dones.

       8.         Introduir en el Pacte de Toledo, un nou principi de “reequilibri pressupostari”, un concepte que implica una busca constant de racionalització de despeses i d’ajust d’ingressos cada any, i que tindrà efectes en el mitjà termini i fins a finals dels anys 40 del segle XXI.

       9.         Segon la directiva de la Unió Europea , les pensions no son un rendiment del treball i durant tota la vida laboral dels pensionistes ja van ser sotmeses al IRPF . Per tot això no es deu aplicar aquest impost a les pensions