09 de març 2018

CAL LLEGIR LA REALITAT DEL RESULTAT DEL PRESSUPOST DE 2017


El senyor Alcalde ha presumit d'un romanent de tresoreria important: 2.363.745,79 €
Però del que no ha fet menció és d'altres xifres importants que figuren a la liquidació del pressupost de 2017, com són:
Els diners pendents de cobrament que pugen a  6.089.383,58.
Saldos de dubtós cobrament (com tots els anys) 2.935.762,41€, que són deutes de més de 5 anys o d'empreses que han fet fallida.
En resum: Ací paga qui vol. O qui pot ¡¡

19 de febrer 2018

ES URGENT ACTUAR EN L'ENTRADA DEL CAMI DE LA DULA


En eixe tram hi ha un tràfec cada dia més intens, tant de entrada com de eixida perquè es l’única comunicació que tenim en la part alta del poble.
L’equip de govern diu que ha dirigit les actuacions fent cas al que la gent demana. No ens sembla malament, però les actuacions generals deuen ser preferents.
Eixe tram, a més a més de cotxes, te un tràfec exagerat de bicicletes i de personal que camina cap al racó de Joana i el polígon. Hem vist a gent amb risc d’atropell per entrada de vehicles des-de la redona direcció al cementeri.

Demanem al regidor d’obres que programe una ràpida solució. No cal perdre temps en contractar el projecte. Al departament d’urbanisme hi ha un projecte de TYPSA del any 2000.


07 de febrer 2018

EUPV-AC PRESENTA UNA MOCIÓ DEFENSANT EL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS AL PLE DE FEBRER


El Sistema Públic de Pensions constitueix la política pública amb major capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats (el 46%).


Les polítiques neoliberals dutes a terme per els diferents governs i en la actualitat el govern  del PP representen una seriosa amenaça per al sistema públic de pensions. Amb les seues polítiques d’ocupació el Govern de Rajoy ha posat en perill la sostenibilitat econòmica de les pensions. Amb aquestes polítiques el PP està preparant el camí per als Fons de Pensions privats, en detriment del Sistema Públic de Seguretat Social. El principal objectiu es per tant la privatització de les pensions.

El PP està laminant el Sistema Públic de Pensions sotmetent a un espoli permanent al Fons de Reserva de la Seguretat Social.

El dèficit ha sigut compensat per retirades massives del Fons de Reserva que, de comptar amb 66.815 milions d’euros a finals del 2011, se situa, actualment, en 8.095 milions d’euros, i que si no s’ha esgotat totalment ha sigut com a conseqüència del préstec de 10.192 milions d’euros de l'Estat a la Seguretat Social contingut en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de 2017. A això cal afegir les quantitats retirades del Fons de Mútues, per import de 8.621 milions d’euros en aquestos anys. En definitiva, s’han necessitat fons per import de 93.251 milions d’euros addicionals a les cotitzacions per a poder fer front al pagament de les pensions en el període 2012 - 2017. L’any 2018 ha començat en la mateixa línia i el PP, en compte de plantejar mesures serioses en el marc del Pacte de Toledo i el Diàleg Social, ha decidit continuar endeutant a la Seguretat Social amb un crèdit de 15.000 milions d’euros.

Considerem que el dret a les pensions i l’accés al Sistema de Seguretat Social ha de considerar-se un dret constitucional i ser incorporat com a tal en la reforma de la Carta Magna que proposem.

Plantegem mesures destinades a garantir el futur del Sistema Públic de Pensions: recuperant el Pacte de Toledo i el diàleg social; aprovant un nou Estatut dels Treballadors que promoga drets laboral i ocupació de qualitat; i establint una font complementària de finançament de les pensions a càrrec dels PGE, com en la majoria dels països del nostre entorn.
El sistema de seguretat social es un sistema de solidaritat ,el que pagues es per a tots. 


Per tot això, elS Grups Municipals d’EUPV-AC, Compromís i Socialista aproven els  següents punts:

       1.         Tornar al consens de 2011 derogant tots els canvis legals introduïts al llarg de la legislatura 2011-2015: la regulació de la jubilació anticipada del RDL 5/2013 i, de forma íntegra, la Llei 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l’Índex de Revaloració del Sistema de Pensions de la Seguretat Social.

       2.         Garantir el poder adquisitiu de les pensions, recuperant l’actualització de les mateixes conforme al IPC.

       3.         Eliminar el factor de sostenibilitat establert pel PP en la Llei 23/2013, que reduirà les pensions de jubilació en funció de l’esperança de vida de la cohort corresponent a partir de l'1 de gener del 2019.

       4.         Racionalitzar les despeses del sistema, desplaçant als Pressupostos Generals de l'Estat 2018 aquells que no corresponen a prestacions, com les següents despeses entre altres:

a)    Les mesures de foment de l’ocupació (reduccions de quotes, tarifes planes, etc). Si es considera necessari mantindre alguna, hauria de ser per la via de bonificacions i a càrrec dels PGE.

b)   Les despeses de gestió de les entitats Administratives de la Seguretat Social, igual que es fa amb la resta d’organismes públics.

       5.         Incrementar els ingressos del sistema:

a)   Complementant el finançament de la Seguretat Social, entre altres mesures, amb ingressos procedents d’impostos destinats anualment a completar els ingressos per cotitzacions fins que estos es tornen a equilibrar dins del sistema, com per exemple nous impostos extraordinaris a la banca i a les transaccions financeres. Pensem que si tota la societat espanyola ha contribuït al rescat de les entitats financeres, este impost ha de servir per a contribuir al rescat del sistema públic de pensions.

b)   Intensificant la lluita contra l’ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social.

       6.         Millorar la naturalesa protectora del sistema modernitzant la gestió del Fons de Reserva a través d’una millora de la seua regulació, recuperant l’establiment de límits a la disposició de fons amb caràcter anual.

       7.         Adoptar mesures específiques per a anar eliminant progressivament la bretxa pròxima al 40% existent entre la quantia de les pensions dels homes i de les dones (dèficit de gènere):

a)   Aprovació d’una Llei d'Igualtat Laboral a fi d’eliminar la bretxa salarial, i per tant de cotitzacions, que acaba derivant en pensions més baixes.

b)   Recuperar la iniciativa legislativa socialista, inclosa en la Llei 27/2011 d’incrementar la pensió de viudetat per a majors de 65 anys que no reben una altra pensió pública fins a aconseguir el 60% de la base reguladora, mesura que afecta de manera majoritària a les dones.

       8.         Introduir en el Pacte de Toledo, un nou principi de “reequilibri pressupostari”, un concepte que implica una busca constant de racionalització de despeses i d’ajust d’ingressos cada any, i que tindrà efectes en el mitjà termini i fins a finals dels anys 40 del segle XXI.

       9.         Segon la directiva de la Unió Europea , les pensions no son un rendiment del treball i durant tota la vida laboral dels pensionistes ja van ser sotmeses al IRPF . Per tot això no es deu aplicar aquest impost a les pensions 

EUPV PRESENTA AL PLE UNA DECLARACIÓ SOBRE AHED TAMIMI, MENOR PALESTINA EMPRESONADA


L'ocupació de Palestina és un dels conflictes més greus del segle XX i del XXI a nivell global, i que més conculcacions de Drets Humans i del Menor està produint.

La declaració de Donald Trump del passat dia 6 de desembre nomenant a la ciutat de Jerusalem capital d'Israel suposa una nova agressió imperialista d'Estats Units, atacant de forma directa a Palestina amb efectes importants en l'esdevenir d'Orient Mitjà i les relacions internacionals.
Aquesta declaració és contrària al Dret Internacional i les decisions de l'ONU, en l'Assemblea General de la qual, del 21 de desembre de 2017, s’exigia de forma contundent a EUA mantenir la seva ambaixada en Tel Aviv.

La declaració de Trump ha provocat la mort de 10 persones palestines, més de 3.500 ferides, centenars de persones detingudes i un nou augment de la tensió en tot l'Orient Mitjà. La repressió està sent selectiva; detenen a les seues cases a líders i símbols socials de la lluita i la resistència contra el sionisme. Això no és nou en la política repressiva del sionisme, Khalida Jarrar, diputada palestina famosa pel seu compromís polític, feminista i anti repressiu, i l'activista Khitam al-Saafin, Presidenta de la Unió de Comitès de Dones Palestines van ser detingudes el passat 3 de juliol, sota la figura de detenció administrativa, és a dir, sense càrrecs ni acusacions. Khalida segueix encara a la presó.

Sota aquests paràmetres, l'activista Ahed Tamimi i la seva mare van ser arrestades la matinada del 18 de desembre. Ahed, és una xica de 16 anys, membre d'una coneguda família d'activistes pels drets del Poble palestí, que s'ha convertit en un referent de l'heroica resistència del poble palestí enfront de l'exèrcit sionista d'ocupació de Palestina.


Tamimi ha estat acusada de diversos delictes per un tribunal militar, relacionats amb impedir als soldats complir les ordres rebudes. La menor està en situació d'aïllament, lligada de peus i mans, la qual cosa suposa una vulneració inqüestionable de tota la legislació internacional en relació amb el tracte a menors, així com dels Drets Humans.


Ahed és sols un exemple dels centenars de menors (més de 400 només en 2017) que l'Estat israelià deté o empresona, tal  i com diversos organismes observadors de DDHH o la pròpia ONU vénen denunciant des de temps enrere.

Els fets que s'han produït en les últimes setmanes són part de les contínues agressions que l'Estat d'Israel porta realitzant des de fa dècades en la seua  estratègia de “neteja ètnica”  sobre el Poble palestí

“El Ple de l'Ajuntament de Tavernes de Valldigna per acord dels grups Socialita, Compromís i EUPV-AC declara:
1.- Mostrar el seu suport a Ahed Tamimi, a tota la seva família i a tots aquells palestins i palestines que dia a dia,  incansablement ,lluiten pels drets del seu poble i la seva llibertat.
2.- Instar a que el Govern d'Espanya sol·licite l'alliberament immediat de Ahed Tamimi i totes les persones que estan de forma il·legal i irregular a la presó.
3.- Exhortar a les autoritats israelianes a complir estrictament la Convenció de Drets dels Infants, que ja va ser ratificada per Israel en 1991, però incomplida segons les recomanacions finals abocades pel Comitè dels Drets del Nen
4.- Instar als òrgans corresponents de la Unió Europea que en la seva determinació per promoure els drets humans i la democràcia a tot el món, exigeisca l'alliberament de Ahed Tamimi i plantege a la Comissió Europea revocar l'estatus d'Israel com a soci preferent.
5.- Exigir a EUA, tal com ha recollit la resolució del 21 de desembre de 2017 de l'Assemblea General de l'ONU, fer marxa enrere en la seua decisió de reconèixer a Jerusalem com a capital d'Israel i que s'abstinga de traslladar la seva ambaixada a la ciutat.
6.- Enviar la present iniciativa a les autoritats estatals i de l'Estat d'Israel”13 de gener 2018

EL PP DE TAVERNES ENS VOLS EXPLICAR TOTS ELS CASOS DE CORRUPCIÓ PENDENTSHem llegit a les xarxes socials que el PP de Tavernes,  convida els veïns dels sequers a una reunió per a parlar de les “supervoreres”. Supose que Eva Palomares també parlarà d’altres temes molt interessants que són de actualitat, com aquests:

Per exemple, podria explicar els plans del govern del PP, per a evitar la desaparició de la platja de la Goleta.
Els plans sobre el projecte del Riu Vaca.

Dilluns dia 15  comença a l’Audiència Nacional, el judici contra Ricardo Costa, Vicente Rambla i altres 18 dirigents del PP, encausats en diverses il·legalitats en les campanyes electorals de 2007 i 2008. Per a començar l’any.

I això és només el principi, perquè, a més a més del famós cas Gurtel, a l’Audiència Nacional, també està previst que els tribunals jutgen els casos Valmor i Taula,  el cas Brugal, el cas Emarsa, els casos Blasco (oncle i nebot),el cas Grau i Palau.

Com les coses se les emporta el temps seria important que Eva ens explicara, què pensen fer per aconseguir que deixen de robar, per a poder gastar més que ningú en les campanyes electorals.


Com sabem, el Consell d’Europa acaba de suspendre a España en l’execució de les mesures acordades per a lluitar contra la corrupció. De les 11 recomanacions plantejades, no n’han posat cap en funcionament. I LA CORRUPCIÓ NO ÉS UNA COSA DEL PASSAT.  No ens han tornat els diners i no estan tots els imputats a la presó.