30 de gener 2015

EL FAMÓS MURO DEL RIU

NO ES CAP SOLUCIÓ
COM ES DISENYEN ELS CAUCES DE UN RIU?
SUPOSEM QUE Q0, ES EL CAVALL D' AIGUA INICIAL, A ELL VAN CONFLUINT BARRANC I SEQUIES Q2, Q3, Q4,…
PER A CALCULAR LA SECCIÓ  DE CADA TRAM, UTILITZEM LA FORMULA DE MAINNING, QUE ENS DONARIA LA SECCIÓ NECESSÀRIA A CADA TRAM, EN FUNCIÓ DE LA SUPERFÍCIE  ON PLOU, EL COEFICIENT D’ESCORRENTIA, I L’INTENSITAT DE LA PLUJA.
ES FACIL COMPRENDRE QUE LA SECCIÓ DEL CAUCE  AUGMENTARÀ EN LA MESURA QUE LI ANEM AFEGINT CABALS D'AIGUA A CADA TRAM. ES A DIR LA ZONA FINAL SERÁ DE MAJOR SECCIÓ QUE LA ANTERIOR, I AQUESTA DE L'ANTERIOR….ETC.
SI NO FORA AIXÍ, NO PODRIA DESAIGUAR I EL NIVELL D'AIGUA ANIRIA PUJANT, I PUJANT.
PUES BÉ, AIXÒ ES EXACTAMENT EL QUE PASSA A RIU VACA: QUE LES ZONES AIGUES AVALL TENEN MENYS SECCIÓ QUE LES DE AIGUES AMUNT.  PER TANT  LA SOLUCIÓ NO ES FER UN MUR, ES FER EL PROJECTE COMPLET.
SI FEM UN MUR L'AIGUA SE'N EIXIRIA PER ON NO TINGA MUR,  I QUEDAREM COM CAMOT.
PLÀNOL DEL PROJECTE DEL RIU AL LLARC DEL CASC URBÀ DEL POBLE:
QUIN ES EL PROBLEMA?  AIGUES AVALL EL RIU NO TE PROU SECCIÓ I A MÉS A MES MOLTES CURVES. PER TANT EL NIVELL PUJA I INUNDA LA ZONA DEL VERGERET.  
SI  FEM EL MUR I HI HA UNA GRAN PLOGUDA, NO INUNDARÀ VERGERET, PERÒ  INUNDARÀ LA PART BAIXA DEL PASSEIG DE COLON.
LA SOLUCIÓ NO ES FER UN MUR, ES EXECUTAR EL PROJECTE COMPLET. I COMENÇANT AIGUES AVALL .
AL PROJECTE NO ES CONTEMPLA CAP MUR: LES SECCIONS EN LA ZONA SON AIXI:
QUIN ES EL VERDADER PROBLEMA?
EL PSOE EL CONSIDERA EL PROBLEMA MES IMPORTANT 

COM EXCUSA PER A TRENCAR EL PACTE.
PERQUÈ ES TAN URGENT?:  NO ES URGENT;
 NO HI HA CAP INDICI METEOROLÒGIC DE GRANS PLUGES.  NO HI HAN PROBLEMES ADMINISTRATIUS: TOTES LES VIVENDES TENEN  CEL.LULES D’HABITABILITAT.
EL PROBLEMA EL TÉ  L'AGENT URBANITZADOR
JA QUE NO LI PODEN TORNAR   LA FIANÇA . RES MES.