05 de gener 2012

Hem llegit la següent noticia: “Manuel Vidal, ex-alcalde de Tavernes, ha estat nomenat assessor del grup del PP de la Diputació de València. El ex-alcalde valler cobrarà la quantitat de 38.318 euros bruts a l’any per les tasques d’assessorament.”
Ens hem quedat anonadats........¿Les tasques de assessorament que va a fer, consistiran en com portar a la roina les finances de un altre poble? , ¿Com fer una concessió de piscines municipals i portar-les al concurs d’acreditors? ¿O el seu assessorament serà sobre qüestions urbanístiques, tipus polígon de l’estació o la urbanització del Vergeret?,  ¿ o com enredar promoguem-ne PAI’s que porten a tothom a la roina.?.
Sembla mes be una mesura per a traure als politics del PP del atur, mentre retallen els sous als funcionaris, als treballadors de la sanitat.....