04 de juliol 2017

MOCIONS D'EUPV APROVADES AL PLE DE JULIOL

1.- MOCIÓ CONJUNTA EUPV-AC, Compromis, PSOE, CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Dictamen de la proposta d’acord conjunta dels Grups EUPV-AC, Compromís i Socialista, per la qual s’insta al Govern de l’Estat a modificar en els pressupostos generals per a 2017 l'assignació destinada per a la lluita contra la violència de gènere i a les polítiques d'igualtat

2.-MOCIÓ PER EXIGIR UN NOU MODEL DE FINANÇAMENT AUTONÒMIC

3.-MOCIÓ PER LA RECUPERACIÓ DE LA FILOSOFIA EN LES NOSTRES AULES.