10 de juliol 2015

LES PROCESSONS SÓN ACTES RELIGIOSOS O POLÍTICS?


ESQUERRA UNIDA  defen un estat laic. Sembla que encara queda molt per fer en l’àmbit de la separació de poders entre estat i religió. Però cal recordar que la Constitució estableix aquest caràcter aconfessional de l’Estat que nosaltres reclamem.
I, per aquest motiu, els representants d’EU hem signat un codi ètic en el qual ens comprometem a “no assistir”, en qualitat d’autoritat local a actes o manifestacions públiques de caràcter religiós (misses, processons...), d’acord amb el principi d’aconfessionalitat que dicta la Constitució. Perquè considerem que la participació en actes religiosos, com a representants de la institució de la qual formen part, seria un incompliment no sols del nostre codi ètic, sinó també dels principis del nostre ordenament jurídic.

Per això, els membres d’EU podem acudir a aquests tipus d’actes, per suposat, com a persones lliures i individuals, d’acord amb les creences de cadascú, però NO com a representants d’EU i tampoc estem d’acord què els altres partits ho facen.


Eduardo Bononad, com a regidor d’EU-Acord Ciutadà va rebre una notificació de l’Ajuntament informant-lo de la processó del Crist de la Sang i ell va contestar, d'acord amb els nostres principis i la nostra coherència que no hi aniria.