21 de maig 2012

Per què faré vaga

Us recorde la convocatòria de vaga a l'ensenyament públic per a demà, 22M i les manifestacions a Alacant, Castelló i València per una escola pública de qualitat:

MANIFESTACIONS 22-M 18:00h
§  Alacant Pl. Estels - Pl. Muntanyeta
§  Castelló C/ Sant Lluís fins Plaça Maria Agustina
§  València. Plaça Sant Agustí fins Plaça Amèrica


A València, el lloc i l’hora de quedada es al cantó de Sant Vicent amb Sant Pau (tenda Rosa Clarà) a les 17.30 hores. Ens agradaria que li donareu la màxima difusió i que participareu, en la mesura de les vostres possibilitats, en les manifestacions convocades.

  
Per què faré vaga
El pròxim 30 de juny més de 8.000 docents interins seran cessats i no cobraran l’estiu. Més de 3.000 d’aquests docents NO tornaran l’1 de setembre al sistema educatiu. El primer dia de classe del curs que ve el professorat es trobarà amb més alumnat en cada una de les aules, més hores lectives, menys professorat per atendre’l i amb el salari novament rebaixat.
No és una situació que motive per a donar classe i afectarà greument la qualitat de l’ensenyament, cosa que la Conselleria d’Educació nega insistentment. Les retallades que duen a aquesta situació provenen de tres àmbits i, en resum, són aquestes:

PER LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ
- Portem ja dos cursos de retallades d’unitats, programes d’atenció a la diversitat, desdoblaments FP…. I per tant, de personal (i cada vegada més professors a temps parcial o compartits amb altres centres). En dos cursos s’han deixat d’ofertar 2.400 vacants en juliol.
- Retallades pressupostàries: 27 milions en 2011, entre les quals la gratuïtat dels llibres de text (7.200.000€), que se sumen als  4 milions d’euros de 2010 (gabinets psicopedagògics municipals, beques estudis universitaris, escoles i conservatoris de música…).
- No s’estan pagant les beques menjador i ajudes llibres de text i les despeses de funcionament s'abonen tard.
- No es cobreixen les baixes inferiors a 15 Dies. Des de gener, sempre queda una baixa per cobrir.
- No hi ha oferta d’ocupació pública.
- Calendari escolar: les jornades de juny i setembre deixaran de ser només de matí i s’amplien a la vesprada com la resta del curs.

PEL GOVERN VALENCIÀ
- Decret-Llei 1/2012 (gener):  retallada del 50% del sexenni per al funcionari de carrera, cessament tot el professorat interí a 30 de juny i es castiga al professorat que cau malalt. Se suma a la retallada salarial de maig de 2010, entre un 5'5 i un 7%, i a la congelació salarial des d’aleshores.
- Aquestes baixades han coincidit amb increments de l'IVA i de l'IRPF, de manera que estem perdent capacitat adquisitiva molt ràpidament i, per tant, capacitat de consum.

PEL MINISTERI EDUCACIÓ I DEL GOVERN ESPANYOL
- Reial Decret-Llei 14/2012:
• Conselleria aplicarà al màxim  l’increment en les ràtios en totes les etapes educatives, obligatòries i no obligatòries en un 20% (primària -de 25 a 30 alumnes per aula-, secundària -de 30 a 36- i batxillerat -de 35 a 42).
• També l’augment de l’horari lectiu: 25 hores en primària, 20 hores en secundària (entre 3 i 8 docents menys en els IES depenent del tamany). Només l’última mesura suposarà més de 3.000 interins al carrer i milers de desplaçaments del professorat funcionari de carrera.